Trang phục mới toanh dành cho vị tướng Tryndamere - Bá Vương Man Di.

Video LMHT: Can canh trang phuc Tryndamere Vu Khi Hoa Hoc - Anh 1

Tiến Đạt