(Lam dep) - Muốn tăng thêm vẻ cá tính, ấn tượng cho mình, cách trang trí móng bằng họa tiết da báo sẽ rất phù hợp.