Khi ở với mẹ, chúng ta được mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi không có mẹ, chúng ta phải tự lo lấy tất cả và nhớ mẹ vô cùng.

Video: Khác biệt khi ở với mẹ và khi không có mẹ: