Khi có người yêu, bạn sẽ chăm chút bản thân, bớt cô đơn hơn. Khi không có người yêu, mọi thứ của bạn sẽ đơn giản hơn.

Video khiến bạn muốn có người yêu ngay lập tức:

Nguồn video: Bright Side.