Sự kiện Huy Hoàng dính nghi án “phê thuốc” đang gây được chú ý lớn từ dư luận.