(VTC News) - Tự ghi hình bằng camera gắn sau xe, tay đua mô tô địa hình thử cảm giác mạnh bằng cách vọt xe lên thành cầu ở độ cao khoảng 50m so với mặt nước.

Xem video

Nguồn: LiveLeak

Quốc Khánh