Bàn phím Sonder được cho là bản mẫu của bàn phím "ma thuật" mới từ Apple.