Đúng là đàn ông, ai cũng giống nhau. Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ thôi.