Nữ ca sĩ Đông Nhi đã trực tiếp nói tiếng Anh để cảm ơn khi nhận giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA 2016.