Video hướng dẫn một số cách thoát hiểm khi có cháy sẽ rất hữu dụng trong thực tế.

Hỏa hoạn là điều không mong muốn và có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu có thể nắm bắt một số kỹ năng cơ bản về thoát hiểm khi có cháy, người gặp nạn có thể thoát ra ngoài một cách an toàn.

Dưới đây là video dạy kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy ở nước ngoài:

Video dạy kỹ năng thoát hiểm ở Hàn Quốc:

Video dạy kỹ năng thoát hiểm khi có cháy do CNN thực hiện:

Video thoát hiểm khi có đám cháy bằng hệ thống túi thoát hiểm: