Bão Haiyan không những có sức gió mạnh mà còn kéo theo mưa lớn gây ngập lụt, làm mực nước các sông hồ ao ở một số địa phương dâng cao. Đà Nẵng có khoảng 20 hồ lớn nhỏ, trong đó mối quan tâm lớn nhất của các ngành chức năng ở thành phố này là mực nước ở 2 hồ chứa nước Hòa Trung và Đồng Nghệ…