Đi làm về trong niềm vui hân hoan với bó hóa trên tay thế nhưng cuộc đời lại thật bất công với người đàn ông này. Hãy xem cái cách mà người vợ của anh ta đã làm, nhằm che giấu cho những cuộc phưu lưu tình ái tội lỗi của mình.