Ronaldo và các đồng đội "đóng băng" để 1 người quay clip.

Anh Dũng