24H.COM.VN - Xã hội càng hiện đại, trẻ em ngày càng dễ tiếp cận những hình ảnh không lành mạnh. Sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ em nào cũng học đòi làm chuyện “người lớn” như các bé dưới đây.