Trong chương trình chuyển động 24h trưa nay 17/11, nhà báo Huy Thọ đã đưa ra những chia sẻ về việc gian lận tuổi có ảnh hưởng như thế nào trong thể thao chuyên nghiệp.