Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân Việt Nam, người mà suốt cả cuộc đời cống hiến cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Hình ảnh anh thợ máy Việt Nam đứng trên chiến hạm France của Pháp ở Biển Đen, kéo lá cờ đỏ thay lá cờ ba sắc đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho một bước trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam và là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết giai cấp quốc tế.