Nhân vật của Lý Hùng đã xuất hiện kịp thời để giúp cô tránh khỏi việc bị cưỡng hiếp.