Sự kiên cường của Bate đã khiến Milan gặp vô vàn khó khăn.