Dưới đây là clip ghi lại 10 vụ tai nạn trực thăng tình cờ được ghi hình trên thế giới.

Video: 10 vụ tai nạn máy bay trực thăng thảm khốc nhất