Theo ông Trần Văn Khôi, Tổng Giám đốc Vicem Hải Vân, quý III/2016, doanh thu của đơn vị này đạt 265,096 tỷ đồng, tăng 17,7% so với quý III/2015.

Vicem Hai Van: Loi nhuan quy III tang 17,7% - Anh 1

Ảnh minh họa

Do Vicem Hải Vân tiết giảm chi phí, giảm lãi vay 1,025 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 nên lợi nhuận quý III năm nay của Cty đạt 4,468 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2015.

VH