(HNMĐT) - Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về việc áp dụng này, ngày 25-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) đã tổ chức hội thảo giới thiệu Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới (UCP600) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.