Xã Trung Thành là nơi sinh sống của 8 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh… Sau khi được chọn là xã điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Vị Xuyên giai đoạn 2011-2015, xã đã lên kế hoạch tuyên truyền tới tất cả cán bộ và nhân dân trong địa bàn những chủ trương, chính sách về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức...

Trong gần 5 năm qua, xã Trung Thành đã triển khai thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đạt kết quả thiết thực, tạo sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập cho bà con nhân dân; khích lệ các gia đình trong xã vươn lên làm giàu như: Mô hình trồng cam, trồng thanh long ruột đỏ, nuôi hươu...
Với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM vào thời điểm này, xã Trung Thành đã “về đích” sớm hơn thời hạn 3 tháng, và là xã thứ 2 của huyện đạt chuẩn Quốc gia về NTM. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã khi UBND tỉnh quyết định tổ chức Lễ công nhận xã Trung Thành đạt chuẩn Quốc gia xây dựng NTM vào 21-9.

Xuân tình