Với "tài sản thế chấp" mang tên lòng tin, MC Phan Anh đã làm được điều rất tuyệt vời.

Vi sao MC Phan Anh van dong duoc gan 10 ty dong? - Anh 1

Vì sao MC Phan Anh vận động được gần 10 tỷ đồng?

theo Trí Thức Trẻ