Gà đông lạnh là một thực phẩm dễ tìm tại các siêu thị. Tuy nhiên nếu thả một con gà đông lạnh vào chảo dầu sôi có thể sẽ gây ra họa hoạn.