Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết nguyên nhân trốn trại xuất phát từ việc học viên ức chế khi bị đưa vào trung tâm; hơn nữa, cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu của lượng học viên ngày càng tăng dẫn đến tình trạng quá tải.

Theo VTC14