Tại sao đàn ông lại ngoại tình? Thực ra, đàn ông không phải là những người sống không chung thủy, họ ngoại tình cũng là vì những nguyên nhân khó nói. Bạn hãy tìm hiểu những nguyên nhân sau thì sẽ biết được tại sao họ là như vậy.