Trong quý 3/2016, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi tới gần 430 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) vừa giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2016 so với quý 3/2015. Theo đó, trong quý 3/2016, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi tới gần 430 tỷ đồng.

Theo giải trình, doanh thu bán hàng trong kỳ giảm 914 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (quý 3/2015 đạt 2.168 tỷ đồng; quý 3 đạt 1.254 tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu bán bò trong kỳ giảm 611 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 ( quý 3/2015 đạt 1.379 tỷ đồng, quý 3/2016 chỉ đạt 768 tỷ đồng), chủ yếu là do số lượng tiêu thụ thịt bò giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu từ các sản phẩm ngành đường trong kỳ giảm tới 141 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 ( quý 3/2015 đạt 233 tỷ đồng; quý 3/2016 đạt 92 tỷ đồng), chủ yếu là do số lượng tiêu thụ đường giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Vi sao Cong ty bau Duc truot dai trong thua lo? - Anh 1

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng hóa sản phẩm trong kỳ giảm 138 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (quý 3/2015 đạt 238 tỷ đồng; quý 3/2016 đạt 100 tỷ đồng), chủ yếu là do nhu cầu hàng hóa, nguyên vật liệu cho ngành chăn nuôi giảm.

Tương ứng với biến động của doanh thu, giá vốn bán hàng giảm 463 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 ( giảm từ 1.531 tỷ đồng xuống 1.068 tỷ đồng).

Cụ thể, giá vốn bán bò trong kỳ giảm 303 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 ( quý 3/2015 đạt 985 tỷ đồng, quý 3/2016 đạt 682 tỷ đồng); giá vốn sản phẩm ngành đường trong kỳ giảm 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và giá vốn các sản phẩm hàng hóa cũng giảm 96 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả khiến lợi nhuận gộp về bán hàng trong kỳ của công ty giảm 451 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Về hoạt động tài chính , theo giải trình, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (quý 3/2015 đạt 313 tỷ đồng; quý 3/2016 đạt 240 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản cho vay của các công ty, nay phần lớn đã thu hồi.

Chi phí hoạt động tài chính trong kỳ tăng 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi trái phiếu và lãi vay ngân hàng tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, các lĩnh vực khác không có biến động lớn. Kết quả, trong quý 3, HAG lỗ sau thuế 77 tỷ đồng, nâng khoản lỗ lũy kế 9 tháng lên 1.268 tỷ đồng.

Hòa Lộc