Thị trường căn hộ đang hạ nhiệt, nhưng cơ hội dành cho người dân có mức thu nhập trung bình chưa khả quan, gần đây, người ta đã nhắc nhiều đến chuyện xây dựng các khu căn hộ giá rẻ, tuy nhiên có rất ít chủ đầu tư quan tâm tới vấn đề này.