Cư dân mạng là một cộng đồng cực kỳ nhạy cảm với thông tin, và luôn thể hiện chính kiến kịp thời trước mọi vấn đề của xã hội. Nhưng sao Vàng Anh, dịch tả… thì các blogger “phản ứng nhanh” quá tốt, còn vụ Colony – thảm nạn của dân nghèo – thì cư dân mạng lại im tiếng?