Gần đây, vấn đề quản lý, kinh doanh của ngành điện đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc cắt điện tràn lan ở nhiều nơi gây bức xúc cho dư luận xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực ở các địa phương không ngừng gia tăng… Trong khi đó, Nghị định số 74/2003/NĐ-CP (hiện hành) có một số điểm còn hạn chế. Chính vì vậy, ngày 26-6-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, thay thế Nghị định 74/2003/NĐ-CP.

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP gồm 4 chương, 32 điều, quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải là tội phạm, bao gồm: Giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng, lắp đặt công trình điện; các hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn, bán lẻ điện; các quy định về sử dụng điện, an toàn điện, điều động hệ thống điện và thị trường điện lực. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP, quy định đầy đủ hơn các hành vi vi phạm, mở rộng thẩm quyền và tăng mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật về điện lực. Phạm vi điều chỉnh của nghị định là những vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực gồm hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực và sử dụng điện mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể như sau: Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động điện lực; vi phạm các quy định về xây dựng, sản xuất, truyền tải và phân phối điện; vi phạm các quy định về cung ứng điện; vi phạm các quy định về sử dụng điện và vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Cùng với 5 nhóm hành vi bị xử phạt đã được quy định tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP (vi phạm về giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng, lắp đặt công trình điện; phân phối điện; vi phạm quy định về sử dụng điện; về an toàn điện), Nghị định số 68/2010/NĐ-CP bổ sung thêm 5 nhóm hành vi bị xử phạt, gồm: Vi phạm hoạt động phát điện; hoạt động truyền tải điện; hoạt động bán buôn, bán lẻ điện; vi phạm quy định về điều độ hệ thống điện và thị trường điện lực. Về hình thức xử phạt, vẫn giữ nguyên 2 hình thức chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. So với Nghị định 74/2003/NĐ-CP, Nghị định số 68/2010/NĐ-CP tăng mức phạt tiền tối đa từ 30 triệu lên 40 triệu đồng; mức phạt thấp nhất cũng tăng từ 50.000 đồng lên 500.000 đồng. Mức phạt đối với từng hành vi cụ thể cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể, hành vi gây hư hại, tự ý dịch chuyển, làm sai lệch hệ thống đo đếm điện, thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với quy định cũ (từ 300.000 đến 700.000 đồng). Đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ mục đích sinh hoạt, tùy vào số lượng điện trộm cắp mà mức phạt tiền áp dụng từ 1 triệu đến 30 triệu đồng, trong khi mức phạt cũ chỉ từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Trường hợp hành vi trộm cắp điện để phục vụ mục đích khác thì mức phạt sẽ cao hơn, từ 5 triệu đến 40 triệu đồng. Riêng đối với đơn vị phân phối điện, nếu ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không đúng nội dung đã thông báo thì bị phạt từ 3 đến 4 triệu đồng (mức phạt cũ là 100.000 đồng đến 300.000 đồng). Mức phạt này cũng áp dụng với việc không tiến hành xử lý sự cố để khôi phục việc cấp điện sau 2 giờ kể từ khi phát hiện hoặc nhận được thông báo của bên mua điện về sự cố lưới điện do bên bán điện quản lý mà không có lý do chính đáng (mức phạt cũ là 500.000 đồng - 1.000.000 đồng). Về người có thẩm quyền xử phạt, ngoài những quy định của Nghị định 74/2003/NĐ-CP, gồm: Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra điện lực, chiến sĩ cảnh sát nhân dân, Thanh tra xây dựng, Thanh tra môi trường. Để phù hợp với tình hình hiện nay, Nghị định số 68/2010/NĐ-CP đã mở rộng thẩm quyền xử phạt tới các chủ thể là Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực và Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Việc mở rộng này bảo đảm xử lý kịp thời các vi phạm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa vi phạm trong lĩnh vực điện lực. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP thực sự là cơ sở pháp lý quan trọng để lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh của ngành điện, góp phần nâng cao trách nhiệm của ngành điện và nhân dân trong việc bảo đảm đủ điện cho sản xuất, kinh doanh… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2010. Giang Long