Xử lý kỷ luật lao động bằng các hình thức: Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức...

Vi pham lao dong, co bi tru luong? - Anh 1

Tôi vi phạm nội quy lao động hai lần vì trễ giờ làm. Nay tôi vi phạm lần thứ ba vì lỗi khác nữa nên công ty mời họp để xử lý kỷ luật. Tôi nghe anh bạn làm cùng nói lần này tôi sẽ bị trừ tiền lương tháng này. Tôi muốn biết pháp luật quy định việc xử lý kỷ luật ra sao?

Tuấn (tuanki...@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định có ba hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức.

3. Sa thải.

Như vậy, công ty có quyền xử lý kỷ luật lao động bạn bằng các hình thức quy định như trên chứ không được kỷ luật bạn bằng cách trừ lương như anh bạn làm cùng của bạn nói.