Theo Nghị định 47/CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan vừa được Bộ VH-TT-DL công bố hôm qua 20.5, các hành vi sao chép, phân phối dưới hình thức bán tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả và chiếm đoạt quyền tác giả sẽ bị phạt tiền tới mức cao nhất là 500 triệu đồng, gấp 16 lần so với mức xử phạt của Nghị định 56.