Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cùng Bộ Thông tin - Truyền thông (VHTT&DL - TTTT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2013 – 2016) thực hiện Chương trình phối hợp công tác về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã.

Vi nen van hoa doc - Anh 1

Theo đó, sau hơn 3 năm triển khai chương trình, tới thời điểm hiện tại, chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ đã thu được những kết quả nhất định, đã có 62/63 tỉnh thành ký cam kết chương trình phối hợp. Các thư viện đã xây dựng được nguồn tài liệu với hơn 1,5 triệu bản sách để cung cấp cho công tác luân chuyển sách báo xuống các điểm bưu điện – văn hóa xã, trung bình mỗi năm thực hiện hơn 1.000 lượt chuyển sách từ thư viện các cấp đến 1.560 điểm bưu điện - văn hóa xã.

Tuy nhiên, thực tế khi triển khai vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần khắc phục để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong công tác quản lý nhà nhà nước chuyên ngành. Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận đã được đưa ra nhằm nhìn nhận, đánh giá hiệu quả của chương trình trong thực tế, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, định hướng, mục tiêu cho hoạt động. Kết quả thảo luận, BTC Hội nghị tổng kết và xây dựng thành kế hoạch để ban hành, hướng dẫn và tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Anh Tuấn