Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình đối thoại lao động Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 14.

Ông Thomas Richards Trưởng đoàn của Hoa Kỳ đã đánh giá cao những trao đổi thẳng thắn và cởi mở của các đại biểu trong chương trình làm việc. Ông cho rằng đây sẽ là những đóng góp có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp Đoàn trong quá trình xây dựng chính sách trong tương lai. Bên cạnh đó, các đại biểu rất ấn tượng với những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong giải quyết vấn đề lao động trẻ em tại Việt Nam thông qua những chương trình rất hiệu quả như nâng cao năng lực địa phương, triển khai những mô hình, triển khai dịch vụ công… quy trình lồng ghép những nội dung phòng chống lao động trẻ em vào các Chương trình Kinh tế - Xã hội và Giáo dục tại Việt Nam trong thời gian qua.

Vi loi ich cua nguoi lao dong - Anh 1

Về phần mình Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết, phía Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình thực hiện nội luật hóa các cam kết quốc tế về lao động liên quan tới phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực song phương, đa phương và phi Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan tới phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp đối với phòng ngừa và chấm dứt sử dụng lao động trẻ em; tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em nói chung, chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em nói riêng, tập trung chú trọng tới kiện toàn hệ thống bảo vệ trẻ em, mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em để phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời lao động trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em, xây dựng các gói hỗ trợ lao động trẻ em và gia đình có lao động trẻ em để lồng ghép các chính sách, dịch vụ trong việc giảm thiểu lao động trẻ em; phát triển hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát lao động trẻ em, kết hợp đồng bộ giữa thanh tra, kiểm tra với hỗ trợ phục hồi, tái hòa nhập cho trẻ em tham gia lao động trái quy định pháp luật.

Đối thoại lao động 2016 đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, hai bên thống nhất cần phải đẩy mạnh hơn nữa đối thoại và trao đổi thẳng thắn, cởi mở để hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Theo Bộ LĐTBXH