ND - Hai loài vi khuẩn Campylobacter jejuni và Campylobacter coli tiến hành quá trình hợp nhất sau khi tìm thấy nhau trong ruột động vật. Sự tái hợp của hai loài vi khuẩn này là thí dụ điển hình về khả năng tác động tới quá trình tiến hóa của con người.