Các công tố viên trong vụ điều tra tham nhũng ở tập đoàn khổng lồ Hàn Quốc Samsung ngày 17/4 đã cho biết họ truy tố Chủ tịch tập đoàn này là ông Lee Kun-hee về tội trốn thuế và thất tín trong khi điều hành tập đoàn.