CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) cho biết, đã chào bán thành công gần 5,4 triệu CP cho các đối tác chiến lược năm 2009 và thu về số tiền trên 245 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số cổ phiếu VHC chào bán 5.328.000 CP và số tiền thu về là 245.088.000.000 đồng. VHC cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ tài trợ cho việc cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu (giảm vay nợ, tăng vốn chủ sở hữu), và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vĩnh Hoàn trong thời gian tới. Cho đến ngày 30/9/2009, tổng dư nợ vay ngân hàng của VHC là 817.285.075.338 đồng. Đến ngày 30/6/2010 tổng dư nợ vay ngân hàng của VHC còn lại 428.55.525.216 đồng. Như vậy số tiền VHC đã trả nợ vay ngân hàng là 388.734.550.122 đồng. H.Anh HOSE