(NDHMoney) Sàn HNX vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP).

Cụ thể, từ ngày 18/6 - 18/7, Công ty Cổ phần A.N.P.H.A - Tổ chức có liên quan đến ông Bùi Công Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đăng ký bán bớt 300.000 cổ phiếu VGP.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư qua phương thức khớp lệnh.

Kết thúc giao dịch, tổ chức này mới chỉ bán được 1.200 cổ phiếu, làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 912.433 cổ phiếu, tương đương với 11,53% tổng số cổ phiếu VGP đang lưu hành.

Được biết, từ ngày 10/5 - 8/6, ông Bùi Công Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VGP, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VGP.

Tuy nhiên, kết thúc giao dịch, do lượng cổ phiếu bán ra thấp, giá không được như kỳ vọng nên cổ đông này chưa mua được cổ phiếu nào. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch vẫn là 24.500 cổ phiếu (tỷ lệ 0,31%).