(ATPvietnam.com) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1 (mã chứng khoán VF1) thay đổi tài sản ròng trong kỳ.