Sau một thời gian nghiên cứu, nâng cấp và triển khai bán vé thử nghiệm tại Ga Sài Gòn, trang web vetau.com.vn được Công ty VTHK ĐS Sài Gòn sử dụng là một trong các phương thức bán vé tàu trong dịp Tết Tân Mão 2011.

Hành khách có thể mua vé tàu qua mạng Internet và thanh toán tiền qua ngân hàng (qua thẻ ATM hoặc trực tiếp) thông qua địa chỉ vetau.com.vn. Đây là một phương thức dịch vụ không mới của các doanh nghiệp ngoài nhưng lại là một hình thức kinh doanh bán hàng tương đối mới trong ngành Đường sắt. So với trước đây, trang web vetau.com.vn mới đã giải quyết triệt để những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghẽn mạch, đặc biệt là thể hiện đúng mục đích bán vé điện tử E-ticket, đồng thời có nhiều củng cố về chức năng, thay đổi về giao diện. Theo ga Sài Gòn, hiện có trên 12.000 hành khách đăng ký account (tài khoản) sử dụng quyền đặt chỗ qua địa chỉ vetau.com.vn. Bắt đầu từ 6h00 ngày 15/11/2010, Công ty VTHK ĐS Sài Gòn chính thức tổ chức bán vé tàu Tết Tân Mão 2011 qua trang web vetau.com.vn. T.T