(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Xuân Việt (vietnx@...) hỏi: Công ty chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) so với quy định, khi quyết toán thuế Cục thuế lập biên bản xử phạt đối với người lao động. Vậy, lỗi do Công ty nhưng người lao động chịu phạt thì có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Việt như sau:

Trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế TNCN

Tại Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế và cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN thực hiện khai thuế theo năm như sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Khai quyết toán thuế năm đối với các khoản thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ và các khoản giảm trừ khác (nếu có). Hồ sơ khai thuế gồm: Tờ khai thuế TNCN; Bảng kê thu nhập chịu thuế và TNCN đã khấu trừ.

- Đối với cá nhân: Khai quyết toán thuế năm đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc có yêu cầu hoàn thuế, bù trừ thuế vào kỳ sau.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại một nơi duy nhất ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thay.

Đối tượng phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2010 được hướng dẫn tại Văn bản số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính như sau: Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thay thuế TNCN cho các cá nhân có ủy quyền. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 2010.

Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt

Tại Điều 9, Mục 2, Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 đã quy định việc xử phạt vi phạm pháp luật đối với người nộp thuế có hành vi chậm nộp hồ sơ thuế so với thời hạn quy định như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 5 đến 10 ngày.

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại Điều này đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 2 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập được gọi là người nộp thuế. Như vậy, việc xử phạt vi phạm pháp luật đối với người nộp thuế có hành vi chậm nộp hồ sơ thuế TNCN là xử phạt đối với tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập.

Trường hợp ông Nguyễn Xuân Việt, nếu ông và người lao động khác có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh duy nhất tại công ty đang làm việc thì công ty có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế đúng thời hạn quy định. Nếu công ty nộp hồ sơ khai thuế chậm thì công ty sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên. Người lao động không có hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì không bị xử phạt.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.