Mình đang có 2 vé xem buổi biểu diễn của BSB tại Mỹ Đình tối 26/3 Vị trí khán đài A, tầng 2, bạn nào muốn đi xem mình sẽ nhượng lại PM cho mình qua nick yahoo: kimtuyen1986

Mình đang có 2 vé xem buổi biểu diễn của BSB tại Mỹ Đình tối 26/3 Vị trí khán đài A, tầng 2, bạn nào muốn đi xem mình sẽ nhượng lại PM cho mình qua nick yahoo: kimtuyen1986