Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc.