Hanoinet- Ngày 15/11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến xử lý về việc phát sóng chương trình kết thúc NKVA của Đài THVN.