Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, mang tên Vinasat dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo trong vòng vài tháng tới