Đọc bài "Không bổ nhiệm người kém đức" của PV Lê Thanh Phong, quả thực tác giả đã gãi "đúng vào chỗ ngứa" của người dân. Việc bổ nhiệm một người vào một chức danh nào đó là phải được tín nhiệm của dân.