(TNO) Khi các dịch về tiêu chảy cấp, cúm gia cầm hay heo tai xanh đang từng ngày diễn biến phức tạp thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở những chợ vùng ven ngày càng trở nên bức thiết…