Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 12-8, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la lên tiếng phản đối mạnh mẽ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm về khả năng sử dụng biện pháp quân sự với Vê-nê-xu-ê-la. Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la H.A-rê-a-da khẳng định, những tuyên bố của Tổng thống Đ.Trăm là sự đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, cũng như quyền tự quyết của Vê-nê-xu-ê-la. Ông H.A-rê-a-da cũng kêu gọi khu vực Mỹ la-tinh đoàn kết chống Oa-sinh-tơn.

Ve-ne-xu-e-la phan doi su de doa cua My - Anh 1

★ Cùng ngày, nhiều nước Mỹ la-tinh phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố về khả năng dùng biện pháp quân sự với Vê-nê-xu-ê-la của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm. Pê-ru, Mê-hi-cô và Cô-lôm-bi-a khẳng định, lời đe dọa của ông Đ.Trăm đi ngược lại các nguyên tắc của Liên hợp quốc. Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) cũng bác bỏ việc sử dụng vũ lực chống Vê-nê-xu-ê-la.

★ Quốc hội lập hiến Vê-nê-xu-ê-la cùng ngày đã nhất trí thông qua một nghị quyết, theo đó, sớm tổ chức cuộc bầu cử thống đốc các tỉnh vào tháng 10 tới, thay vì diễn ra vào tháng 12 như dự định ban đầu. Nghị quyết cũng yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) xác định thời điểm cụ thể trong tháng 10 tới để tiến hành cuộc bầu cử thống đốc.