- Tổng thống Mỹ từng mơ đến việc thành lập đội bóng rổ và cho rằng việc đó sẽ rất tuyệt vời.

Theo Daily Mail