Theo tôi, tuổi hưu của nữ nên giữ ở mức cũ (55 tuổi). Những trường hợp cá biệt (có lẽ không nhiều lắm) sức khỏe còn tốt, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thì vẫn cứ thực hiện chế độ hưu theo luật, sau đó có thể ký hợp đồng làm việc lại nếu cơ quan có nhu cầu.